Álláslehetőségek


__________________________________________________

Jelenleg 2 db álláslehetőség érhető el az oldalon!

Részletekért kérem gördítsen lejjebb!

__________________________________________________

Szigetvári Tankerületi Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Magyarmecskei Általános Iskola 

MATEMATIKA-BÁRMELY SZAKOS TANÁR

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7954 MAGYARMECSKE, Petőfi utca 96.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika és a szakpárnak megfelelő tantárgyak oktatása, valamint a munkaköri leírásba foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Matematika- bármely szakos tanár,

•         bűntetlen előélet

•         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről.

•         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

•         Szakmai önéletrajz.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő közléséhez).

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fogaras Attila Csaba Intézményvezető nyújt, a 73-340-162; 20-527-0377 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Kalapáti Attila Ádám tankerületi igazgató részére a szigetvar@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az e-mail tárgyában kérjük, tüntesse fel a TK/020/00310-7/2018 hivatkozási számot valamint “Matematika- Magyarmecske” megnevezést.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 9.

 * * *

__________________________________________________

Szigetvári Tankerületi Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Magyarmecskei Általános Iskola 

ANGOL-BÁRMELY SZAKOS TANÁR

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7954 MAGYARMECSKE, Petőfi utca 96.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angol nyelv és a szakpárnak megfelelő tantárgyak oktatása, valamint a munkaköri leírásba foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, angol nyelv-bármely szakos tanár,

•         cselekvőképesség

•         büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről.

•         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

•         Szakmai önéletrajz.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő közléséhez).

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fogaras Attila Csaba- intézményvezető nyújt, a 73-340-162; 20-527-0377 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Kalapáti Attila Ádám tankerületi igazgató részére a szigetvar@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az e-mail tárgyában kérjük, tüntesse fel a TK/020/00300-5/2018 hivatkozási számot valamint “Angol-Magyarmecske” megnevezést.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 9.

 * * *