Iskolánk története


Rövid történeti áttekintés

Az államosítás előtti időkben Magyarmecskén és Gyöngyfán református, Gilvánfán és Kisasszonyfán római katolikus egy-egy összevont tanulócsoportos felekezeti iskola működött, 1-6. osztállyal. Magyarteleken csak 1946-ban létesült önálló iskola. Az 1948-ban történt államosítás jelentős változást teremtett az oktatásban. A kötelező kö- zös tanterv, a gyermekek érdeke, a nevelők munkájának megosztása szinte magától kínálta az alkalmat körzeti iskola létrehozására. Az 1949/50-es tanévben – szülők, nevelők egyetértésével – körzeti iskola szerveződött Magyarmecskén az említett négy község felsős tanulói számára. Az alsó tagozatosok továbbra is községükben jártak iskolába, 1-4. osztályos összevont tanulócsoportba. Magyarmecskén a körzet községeiből bejáró felső tagozatosok két összevont tanulócsoportban tanultak, 3 nevelő segítségével. Az oktatás céljára a község volt kultúrotthonát használták, ahol 2 tanterem és szolgálati lakás létesült. Rendelkezésre állt még egy szükségtanterem egy magánháznál, és az eredeti volt református iskola, ahol az alsó tagozatos oktatás folyt. A három helyen szétszórtan történő oktatás sok nehézséget jelentett gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az 1952/53-as tanévtől kezdve a felső tagozat mindegyik osztálya külön tanulócsoport lett. A nevelők száma négyre, majd hatra gyarapodott. Tanterem hiányában a felső tagozat az alsósok tantermeit is használta, így az alsó tagozat délután járt iskolába. Az 1955/56-os években történt átszervezések alkalmával megürült az addig körzeti rendőr- őrs által használt épület, s ebbe költözhetett az általános iskola. 1978-ban Kisasszonyfa és Magyartelek, 1983-ban Gilvánfa alsó tagozatosainak bekörzetesítése történt meg Magyarmecskére. Így lehetőség volt arra, hogy mind a nyolc osztály önállóan működjön, s az alsó tagozatban még további egy tanulócsoport, 1-4 összevonású kisegítő osztály működése is megkezdődött az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek számára. A délelőtti oktatást délután 7 napközis csoportban folyó munka egészí- tette ki. 1990-ben átadásra került a pályázati pénzekből felépített szép új iskolaépület. 1993-tól Gilvánfa önálló jegyzőség lett, s alsó tagozatos iskolát létesítettek. A felső tagozat továbbra is Magyarmecskére járt. 1998. szeptember 1-től a 4 évig Gilvánfára járt alsó tagozatosok a szülők határozott fellépésének eredményeként ismét visszakerültek a magyarmecskei iskolába. 1990-es évek végétől teljesen osztott 8 évfolyam, egy hármas összevonású speciális osztály, valamint 6 napközis csoport működött. 2003/2004-es tanévtől teljesen osztott 8 évfolyammal működik továbbra is az iskola. Ebben a tanévben történt meg a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése-oktatása, valamint az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) bevezetése. Az 1-8 évfolyamon egész napos oktatás folyik.

2016. februárjában bővült iskolánk egy új tornateremmel.