Beiratkozás

Olvasójegy

Minden iskolánkban tanuló diákot és az intézményben dolgozókat megillet az Olvasójegy. Ebből kifolyólag lehetőségük nyílik az alábbi, teljes körű szolgáltatásokat igénybe venni:

  • a kölcsönzéshez kapcsolódó szolgáltatások (kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés),
  • a szaktájékoztatás igénybevétele,
  • a számítógép- és internethasználat,
  • a reprográfiai szolgáltatások,
  • a használóképzés (könyvtárhasználat, számítógép-, internet-, adatbázis-használat),
  • a könyvtár által a könyvtári gépekre telepített programok használata,
  • a könyvtár állományában lévő CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok helyben használata.

Kivételes esetben lehetőség van a „külsős tagoknak” is a beiratkozásra és kölcsönzésre. Az ehhez szükséges meghatalmazást intézményünk igazgatójától kell igényelni.

Ha bármilyen további információra szüksége van a beiratkozással kapcsolatban, örömmel tájékoztatjuk telefonon, illetve személyesen az intézményünkben.