Kölcsönzés

Könyvtárunkban több mint 3200 könyv és egyéb dokumentum (DVD, hangoskönyv, zenei CD, kotta stb.) áll rendelkezésére.

A szabadpolcos állomány piros csíkkal jelölt dokumentumai csak helyben használhatóak.

A kölcsönzési időintervallum: 4 hét. A kikölcsönzött dokumentumot a megadott kölcsönzési határidőn belül vissza kell hozni. Amennyiben erre nincs lehetősége, a határidőt meghosszabbíthatja személyesen a könyvtárunkban. Felhívjuk figyelmét, hogy a határidő betartása az Olvasó felelőssége, a kölcsönzési határidőn túl visszahozott, vagy késedelmesen hosszabbított dokumentumokra késedelmi díjat számolhatunk fel, könyvenként naponta 20 Ft-ot. Kölcsönzéskor a könyvtáros közli a lejárati dátumot. A kölcsönzési határidő lejárta előtt 3 nappal figyelmeztetést küldünk. Az emlékeztető azonban csak egy kényelmi szolgáltatás, nem mérvadó a lejárati dátum be nem tartását illetően. Bármikor előfordulhat, hogy technikai okok miatt az általunk küldött figyelmeztetés nem jut el az olvasóhoz.

Amennyiben a határidőt önhibáján kívül lépte túl, kérelemmel fordulhat a könyvtároshoz:
Detvai Péter: detvaipeter@gmail.com

A fennálló tartozásokkal kapcsolatos felszólítások rendjéről a Használati szabályzat -ban talál bővebb információt.