Hit- és erkölcstan

Tisztelt Intézményvezető Asszony! Tisztelt Intézményvezető Úr!

Két okból keresem Önt ebben az új oktatási helyzetben.

Először is szeretném megkérni, hogy a csatolt szülői tájékoztatót, illetve, ha lehetséges a szóróanyag pdf. formátumát legyen kedves az iskolai honlapon a szülők számára elérhetővé tenni. Sajnos a kialakult helyzetben nagyon kevés lehetőségünk van a szülők elérésére, a leendő első osztályosok megszólítására.

Előre is köszönöm együttműködő segítségét!

A második ok:

Nagyon köszönöm azt a segítő együttműködést, melyet a hitoktatóinkon keresztül tapasztaltunk a hétfői, illetve a mai napon a digitális oktatásra való átállásban.

Hitoktatóink mindenhol igazodnak az iskola kéréseihez, elvárásaihoz. Igyekszünk támogatni őket a központilag elkészített tananyagokkal, az új oktatási formák megismertetésével, módszertani anyagok biztosításával. Ezen a héten még a kapcsolatok kiépítése zajlik, illetve a hitoktatóink kisebb anyagokat juttatnak el a tanulókhoz. A tanmenet szerinti oktatás a jövő héten fog mindenhol elindulni. Törekszünk arra, hogy az órarendnek megfelelő időben, illetve ha az intézménynek van külön kérése, akkor természetesen azt figyelembe véve, küldjék a hitoktatóink a heti anyagokat a diákok számára.

Remélem, hogy ez az új helyzet segít mindenkit az összefogásban és a módszertani megújulásban.

Nagyon köszönöm támogató segítségét!

Nyugodt, és egészséges időszakot kívánok!

                        Üdvözlettel:

Iskolai köszöntő

Kedves Látogató!

Örülünk, hogy ellátogatott honlapunkra.

A Magyarmecskei Általános Iskola Dél- Baranyában, az Ormánság peremén helyezkedik el. Az iskolakörzethez tartozó falvak az ország egyik leghátrányosabb helyzetű térségében, a sellyei járásban találhatók. Iskolánk körzeti feladatokat ellátó intézmény és a környező kistelepülések: Magyarmecske, Gilvánfa, Magyartelek, Kisasszonyfa és Gyöngyfa tanulóit fogadja. Intézményünk 8 évfolyamos, minden évfolyamon egy osztály működik. Mindenki számára egész napos oktatás-nevelés folyik. Iskolakultúránk szerves részét képezi a „7 szokás” – Életrevaló program, mely olyan örökérvényű vezetői alapelveket integrál a tananyagba is, amelyek teljes mértékben szolgálják a tanulók tehetségének kibontakoztatását. A program megismerteti és tudatosítja az alapvető személyes és jellembeli, életvezetési kompetenciákat, amelyek az iskolakapun való kilépés után is szolgálják az életben való eligazodásukat és eredményességüket.

Iskolánk szellemiségére hagyatkozva arra törekszünk, hogy tanulóink tudásvágyát, formálható világképét, az alapvető illemszabályok és etikai normák tiszteletben tartásával, amíg csak lehet, tápláljuk. Pedagógiai munkánk az egyéni képességekhez igazodva biztonságos és fészek meleg környezetben alapozza meg azokat a szociális és kognitív képességeket, amelyekre tanulóink a későbbiek során támaszkodhatnak. A mi helyzetünkben intézményünk eredményes működőképessége az érzelmi nevelés megalapozásán múlik. Arra törekszünk, hogy megvédjük a gyerekeket, az ítélkezés, az elutasítás, a megbélyegzés szellemétől. Erre csak olyan pedagógus hivatott, aki kellő érzelmi intelligenciával rendelkezik és a gyerekkel egy hullámhosszon működve érkezik el az értelmi nevelés mérföldkövéhez.

Tantestületünk nézőpontja alapján a nevelés minőségét a pedagógus személyéből sugárzó együttérzés, megbízhatóság és következetesség jelentik elsősorban. Ennek szellemében fogalmazódott meg

Iskolánk küldetésnyilatkozata is: Elfogadó légkörben szeretettel megkínálni a gyerekeket olyan ismeretekkel, amelyek hozzásegítik ahhoz, hogy önmagukat és másokat megbecsülő, boldog, kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak.

Az iskolánkba többször ellátogató Böjte Csaba testvér gondolatait a tanításról magunkének valljuk: „Az óvodáinknak, iskoláinknak nem bajnokképző tanfolyamoknak kellene lenniük, nem hiszem, hogy egy iskola versenyistálló kellene legyen, ahol egyetlen dolog számít, az individuális eredmények, a sikerek, hanem az életre felkészítő, az életnek szerves részét alkotó terek, ahol egy reális világba kilépésre készítjük fel a gyermekeinket.”

Bízunk benne, hogy honlapunk olvasgatása, böngészése során úgy fogja gondolni, érdemes volt idelátogatnia, betekintést nyernie iskolánk életébe. Ha felkeltettük érdeklődését, arra biztatjuk, látogasson el személyesen is intézményünkbe!