Szülői tájékoztató

Tisztelt Szülők!

A hivatkozott Korm. r. módosítására került sor (Magyar Közlöny: 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelete), aminek a lényege, hogy – a korábbi rendelkezéstől eltérően – 2021. márc. 8-ától az iskoláknak ügyeletet kell biztosítania. 

A fentiek értelmében a Magyarmecskei Általános Iskolában is hétfőtől, március 8-tól biztosítjuk az ügyeletet.

Az ügyelet rendje: minden tanítási napon tanítási időben  

Kérjük a szülőket, ha nem tudják megoldani alsós gyermekük felügyeletét, és igénylik az ügyeletet, minél előbb jelezzék.  

Az igénylés jelzése történhet a Kréta rendszer felületén üzenetben,  vagy az iskola e-mail címén: mecske.kozkincs@gmail.com, vagy telefonon az iskolavezetésnek, osztályfőnöknek.

Együttműködésüket köszönjük!

                                                                                                                                              Iskolavezetés

Digitális oktatás

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Intézményünk, a Magyarmecskei Általános Iskola  2020.december 7 – 12. között digitális oktatásra áll át. Kérünk minden szülőt és tanulót lépjenek be naponta a Kréta rendszerbe és a Digitális Kollaborációs Térben tájékozódjanak a diákok feladataikról, az online órákról. A Kréta rendszeren belül megtekinthetők a házi feladatok, az elvégzendő munkák.                                                                                                                        

Minden tanulónak, szülőnek segítséget nyújtanak iskolánk pedagógusai, forduljanak hozzánk bizalommal. Kérünk minden diákot a felelősségteljes magatartásra!  Együttműködésüket köszönjük!

Magyarmecskei Általános Iskola – intézményvezetés 

Rendkívüli tanítási szünet

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a Tankerülettel egyeztetve 2020. december 1, 2, 3, 4. –re az intézményvezetés rendkívüli tanítási szünetet rendelt el.

További információkért kérjük figyeljék az iskola weboldalát, Facebook oldalát és a KRÉTA ellenőrző üzenőfalát!

Kérjük, hogy az ételhordókat kérjük juttassák el a sofőröknek! A magyarmecskeiek a napköziben személyesen vehetik át az ebédjüket.

Üdvözlettel: Intézményvezetés

Rendkívüli tanítási szünet

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a Tankerülettel egyeztetve 2020. november 25, 26, 27. –re az intézményvezetés rendkívüli tanítási szünetet rendelt el.

2020. november 30 –án (hétfőn) kezdődik az újabb tanítás!

Üdvözlettel: Intézményvezetés

FONTOS!

A Magyarmecskei Általános Iskola 2020/2021. tanévre vonatkozó a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendje. Kérjük, figyelmesen olvassák el, betartása mindenki számára kötelező!

Tanszercsomag

Tisztelt Szülő / Tisztelt Gondviselő!

Tájékoztatjuk, hogy az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú, „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt keretében a 2020/21-es tanévben tanszercsomagok kiosztására kerül sor. A projekt által érintett intézmény képviselőjeként tájékoztatom, hogy a projektben foglalt feltételeket alapul véve – jegyző által kiállított igazolás a hátrányos helyzetről – a gyermekek számára kiosztásra kerül az ingyenes tanszercsomag.

Fentiekre figyelemmel jelezzük, hogy gyermeke(i) számára az alapvető tanszereket tartalmazó tanszercsomag vásárlása erre a tanévre nem szükséges.

Tájékoztatjuk, a tisztelt szülőket, gondviselőket, hogy a tanszercsomagok megérkeztek az intézményünkbe.

A tanszercsomagot 2020. aug. hó 26. napján, szerdán 8 – 15 óra között vehetik át a Magyarmecskei Általános Iskola matematika- kémia -fizika szaktantermében.

Kérjük, hogy a tanszercsomag átvételéhez szükséges gyermek TAJ számát és OM (oktatási) azonosítószámát igazoló iratokat mindenképpen hozza magával.

A tanszercsomagok az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt adatok megadását követően, a kedvezményezett gyermek képviseletében a szülő által történő aláírást követően vehetők át. Tájékoztatjuk, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megadott személyes adatokat a Klebelsberg Központ kizárólag az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú Európai Uniós projekt megvalósításával összefüggő feladatainak végrehajtása céljából kezeli, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, rendelkezéseinek megfelelően, a projekt zárását követő fenntartási időszak végéig.

Sikeres tanévet kívánunk! Kérdéseivel kérjük, forduljanak intézményünkhöz.

Magyarmecskei Általános Iskola
Ari Éva – intézményvezetőh.

Iskolai tájékoztató

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Egy rendhagyó, emberpróbáló tanév végéhez értünk. Köszönjük a szülők segítségét, támogatását, amit a digitális távoktatás során nyújtottak.Az iskolából kapott tankönyveket június 16-19. (kedd- péntek) 9- 14 óra között az iskolában az osztályfőnöknél, vagy a titkárságon kérjük leadni.

Tanévzáró, ballagás nem a hagyományos módon zajlik.  Az 1. és a 7.- 8. osztályosoknak lesz csak tanévzáró és ballagási ünnepély.

Időpontja: június 20. szombat de. 9.30. (iskola udvara)

A járványügyi előírások betartása miatt 1. és 8. osztályosok esetében tanulónként 2 szülő vehet részt a ballagáson, tanévzárón. 7. osztályosok esetén a szülőket nem tudjuk fogadni. Kérjük megértésüket!

bizonyítványosztásra különböző időpontokban kerül sor az alábbi beosztás szerint:

2. osztály: 2020. június 18. csütörtök 15.30

3. osztály: 2020. június 18. csütörtök 15.30

4. osztály: 2020. június 20. szombat    8.00

5. osztály: 2020. június 19. péntek       9.30

6. osztály: 2020. június 19. péntek       9.30

Magyarmecskei Általános Iskola –iskolavezetés 

Hit- és erkölcstan

Tisztelt Intézményvezető Asszony! Tisztelt Intézményvezető Úr!

Két okból keresem Önt ebben az új oktatási helyzetben.

Először is szeretném megkérni, hogy a csatolt szülői tájékoztatót, illetve, ha lehetséges a szóróanyag pdf. formátumát legyen kedves az iskolai honlapon a szülők számára elérhetővé tenni. Sajnos a kialakult helyzetben nagyon kevés lehetőségünk van a szülők elérésére, a leendő első osztályosok megszólítására.

Előre is köszönöm együttműködő segítségét!

A második ok:

Nagyon köszönöm azt a segítő együttműködést, melyet a hitoktatóinkon keresztül tapasztaltunk a hétfői, illetve a mai napon a digitális oktatásra való átállásban.

Hitoktatóink mindenhol igazodnak az iskola kéréseihez, elvárásaihoz. Igyekszünk támogatni őket a központilag elkészített tananyagokkal, az új oktatási formák megismertetésével, módszertani anyagok biztosításával. Ezen a héten még a kapcsolatok kiépítése zajlik, illetve a hitoktatóink kisebb anyagokat juttatnak el a tanulókhoz. A tanmenet szerinti oktatás a jövő héten fog mindenhol elindulni. Törekszünk arra, hogy az órarendnek megfelelő időben, illetve ha az intézménynek van külön kérése, akkor természetesen azt figyelembe véve, küldjék a hitoktatóink a heti anyagokat a diákok számára.

Remélem, hogy ez az új helyzet segít mindenkit az összefogásban és a módszertani megújulásban.

Nagyon köszönöm támogató segítségét!

Nyugodt, és egészséges időszakot kívánok!

                        Üdvözlettel:

Iskolai köszöntő

Kedves Látogató!

Örülünk, hogy ellátogatott honlapunkra.

A Magyarmecskei Általános Iskola Dél- Baranyában, az Ormánság peremén helyezkedik el. Az iskolakörzethez tartozó falvak az ország egyik leghátrányosabb helyzetű térségében, a sellyei járásban találhatók. Iskolánk körzeti feladatokat ellátó intézmény és a környező kistelepülések: Magyarmecske, Gilvánfa, Magyartelek, Kisasszonyfa és Gyöngyfa tanulóit fogadja. Intézményünk 8 évfolyamos, minden évfolyamon egy osztály működik. Mindenki számára egész napos oktatás-nevelés folyik. Iskolakultúránk szerves részét képezi a „7 szokás” – Életrevaló program, mely olyan örökérvényű vezetői alapelveket integrál a tananyagba is, amelyek teljes mértékben szolgálják a tanulók tehetségének kibontakoztatását. A program megismerteti és tudatosítja az alapvető személyes és jellembeli, életvezetési kompetenciákat, amelyek az iskolakapun való kilépés után is szolgálják az életben való eligazodásukat és eredményességüket.

Iskolánk szellemiségére hagyatkozva arra törekszünk, hogy tanulóink tudásvágyát, formálható világképét, az alapvető illemszabályok és etikai normák tiszteletben tartásával, amíg csak lehet, tápláljuk. Pedagógiai munkánk az egyéni képességekhez igazodva biztonságos és fészek meleg környezetben alapozza meg azokat a szociális és kognitív képességeket, amelyekre tanulóink a későbbiek során támaszkodhatnak. A mi helyzetünkben intézményünk eredményes működőképessége az érzelmi nevelés megalapozásán múlik. Arra törekszünk, hogy megvédjük a gyerekeket, az ítélkezés, az elutasítás, a megbélyegzés szellemétől. Erre csak olyan pedagógus hivatott, aki kellő érzelmi intelligenciával rendelkezik és a gyerekkel egy hullámhosszon működve érkezik el az értelmi nevelés mérföldkövéhez.

Tantestületünk nézőpontja alapján a nevelés minőségét a pedagógus személyéből sugárzó együttérzés, megbízhatóság és következetesség jelentik elsősorban. Ennek szellemében fogalmazódott meg

Iskolánk küldetésnyilatkozata is: Elfogadó légkörben szeretettel megkínálni a gyerekeket olyan ismeretekkel, amelyek hozzásegítik ahhoz, hogy önmagukat és másokat megbecsülő, boldog, kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak.

Az iskolánkba többször ellátogató Böjte Csaba testvér gondolatait a tanításról magunkének valljuk: „Az óvodáinknak, iskoláinknak nem bajnokképző tanfolyamoknak kellene lenniük, nem hiszem, hogy egy iskola versenyistálló kellene legyen, ahol egyetlen dolog számít, az individuális eredmények, a sikerek, hanem az életre felkészítő, az életnek szerves részét alkotó terek, ahol egy reális világba kilépésre készítjük fel a gyermekeinket.”

Bízunk benne, hogy honlapunk olvasgatása, böngészése során úgy fogja gondolni, érdemes volt idelátogatnia, betekintést nyernie iskolánk életébe. Ha felkeltettük érdeklődését, arra biztatjuk, látogasson el személyesen is intézményünkbe!