Digitális oktatás

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Intézményünk, a Magyarmecskei Általános Iskola  2020.december 7 – 12. között digitális oktatásra áll át. Kérünk minden szülőt és tanulót lépjenek be naponta a Kréta rendszerbe és a Digitális Kollaborációs Térben tájékozódjanak a diákok feladataikról, az online órákról. A Kréta rendszeren belül megtekinthetők a házi feladatok, az elvégzendő munkák.                                                                                                                        

Minden tanulónak, szülőnek segítséget nyújtanak iskolánk pedagógusai, forduljanak hozzánk bizalommal. Kérünk minden diákot a felelősségteljes magatartásra!  Együttműködésüket köszönjük!

Magyarmecskei Általános Iskola – intézményvezetés 

Rendkívüli tanítási szünet

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a Tankerülettel egyeztetve 2020. december 1, 2, 3, 4. –re az intézményvezetés rendkívüli tanítási szünetet rendelt el.

További információkért kérjük figyeljék az iskola weboldalát, Facebook oldalát és a KRÉTA ellenőrző üzenőfalát!

Kérjük, hogy az ételhordókat kérjük juttassák el a sofőröknek! A magyarmecskeiek a napköziben személyesen vehetik át az ebédjüket.

Üdvözlettel: Intézményvezetés

Rendkívüli tanítási szünet

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a Tankerülettel egyeztetve 2020. november 25, 26, 27. –re az intézményvezetés rendkívüli tanítási szünetet rendelt el.

2020. november 30 –án (hétfőn) kezdődik az újabb tanítás!

Üdvözlettel: Intézményvezetés

FONTOS!

A Magyarmecskei Általános Iskola 2020/2021. tanévre vonatkozó a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendje. Kérjük, figyelmesen olvassák el, betartása mindenki számára kötelező!

Tanszercsomag

Tisztelt Szülő / Tisztelt Gondviselő!

Tájékoztatjuk, hogy az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú, „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt keretében a 2020/21-es tanévben tanszercsomagok kiosztására kerül sor. A projekt által érintett intézmény képviselőjeként tájékoztatom, hogy a projektben foglalt feltételeket alapul véve – jegyző által kiállított igazolás a hátrányos helyzetről – a gyermekek számára kiosztásra kerül az ingyenes tanszercsomag.

Fentiekre figyelemmel jelezzük, hogy gyermeke(i) számára az alapvető tanszereket tartalmazó tanszercsomag vásárlása erre a tanévre nem szükséges.

Tájékoztatjuk, a tisztelt szülőket, gondviselőket, hogy a tanszercsomagok megérkeztek az intézményünkbe.

A tanszercsomagot 2020. aug. hó 26. napján, szerdán 8 – 15 óra között vehetik át a Magyarmecskei Általános Iskola matematika- kémia -fizika szaktantermében.

Kérjük, hogy a tanszercsomag átvételéhez szükséges gyermek TAJ számát és OM (oktatási) azonosítószámát igazoló iratokat mindenképpen hozza magával.

A tanszercsomagok az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt adatok megadását követően, a kedvezményezett gyermek képviseletében a szülő által történő aláírást követően vehetők át. Tájékoztatjuk, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megadott személyes adatokat a Klebelsberg Központ kizárólag az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú Európai Uniós projekt megvalósításával összefüggő feladatainak végrehajtása céljából kezeli, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, rendelkezéseinek megfelelően, a projekt zárását követő fenntartási időszak végéig.

Sikeres tanévet kívánunk! Kérdéseivel kérjük, forduljanak intézményünkhöz.

Magyarmecskei Általános Iskola
Ari Éva – intézményvezetőh.

Iskolai tájékoztató

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Egy rendhagyó, emberpróbáló tanév végéhez értünk. Köszönjük a szülők segítségét, támogatását, amit a digitális távoktatás során nyújtottak.Az iskolából kapott tankönyveket június 16-19. (kedd- péntek) 9- 14 óra között az iskolában az osztályfőnöknél, vagy a titkárságon kérjük leadni.

Tanévzáró, ballagás nem a hagyományos módon zajlik.  Az 1. és a 7.- 8. osztályosoknak lesz csak tanévzáró és ballagási ünnepély.

Időpontja: június 20. szombat de. 9.30. (iskola udvara)

A járványügyi előírások betartása miatt 1. és 8. osztályosok esetében tanulónként 2 szülő vehet részt a ballagáson, tanévzárón. 7. osztályosok esetén a szülőket nem tudjuk fogadni. Kérjük megértésüket!

bizonyítványosztásra különböző időpontokban kerül sor az alábbi beosztás szerint:

2. osztály: 2020. június 18. csütörtök 15.30

3. osztály: 2020. június 18. csütörtök 15.30

4. osztály: 2020. június 20. szombat    8.00

5. osztály: 2020. június 19. péntek       9.30

6. osztály: 2020. június 19. péntek       9.30

Magyarmecskei Általános Iskola –iskolavezetés